Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego

Troszyn 3 74-505 Mieszkowice Tel: (91) 414-53-28 , fax - 914312950

,,Czytające przedszkola"

„Czytające Przedszkola” to program czytelniczy adresowany do przedszkoli, który pomaga w przygotowaniu dzieci do szkoły i do życia.

„Książka umiejętnie dobrana ma szansę wzmacniać to, co w człowieku najlepsze, stać się ważnym elementem w samorozwoju człowieka, pozwala na wydobycie maksimum z ludzkich możliwości, dyspozycji i zdolności, jeśli zaistnieje współbrzmienie między jego treścią a potrzebami odbiorcy" J. Papuzińska.

Odkąd istnieje literatura dla dzieci dostrzega się jej głęboki wpływ na czytelnika, przypisuje jej się duże wartości wychowawcze i moralne. Książki, które czytamy dzieciom powinny budzić w nich pragnienie wiedzy, rozwój zainteresowań oraz oddziaływać na postępowanie i charakter dzieci. Jednocześnie literatura powinna rozbudzać umiłowanie do ojczyzny, polskiej mowy, przyrody, pogłębiać znajomość polskiej literatury i kultury, kształtować w dzieciach ważną umiejętność współżycia z ludźmi w prostych i codziennych sprawach, ukazywać piękno przyjaźni.

Wprowadzając codzienne czytanie pragniemy:

 • rozbudzić u dzieci ciekawość świata,
 • pomóc dzieciom w opanowaniu ojczystego języka,
 • rozwijać słownictwo i umiejętność wypowiadania się,
 • rozwijać wyobraźnię dziecięcą,
 • ćwiczyć koncentrację i umiejętność słuchania,
 • uczyć dzieci myślenia i wartości moralnych,
 • rozwijać poczucie humoru,
 • poszerzać wiedzę,
 • wyrabiać u dzieci nawyk czytania i zdobywania wiedzy,
 • rozszerzać tematykę dziecięcych zainteresowań,
 • przygotować dzieci do wymagań, jakie stawia przed nimi szkoła.

Język to podstawowe narzędzie myślenia, zdobywania wiedzy, komunikacji z ludźmi i udziału w kulturze. 

 

Lider programu w oddziale przedszkolnym
A. Rohatyńska