Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego

Troszyn 3 74-505 Mieszkowice Tel: (91) 414-53-28 , fax - 914312950

Plan pracy SU


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SP W TROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021


Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2020/2021

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

Prace w ciągu całego roku szkolnego:

 • Współdziałanie z władzami szkoły i wychowawcami klas,
 • Prowadzenie gazetki ściennej SU,
 • Udział w akcjach charytatywnych, „Pomóż i ty”, Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Współudział w uroczystościach szkolnych,
 • Opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu sztandarowego i flagowego,
 • Zbiórka baterii, makulatury, nakrętek PET,
 • Zawody sportowe

 

 

TERMINY

ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Wrzesień

- Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli SU.

- Dzień chłopca- dzień w krawacie lub muszce, konkursy dla uczniów kl. V- VIII na najlepszego kolegę w szkole,

- Sprzątanie Świata- prace porządkowe wokół szkoły, ognisko integracyjne

 

SU

 

 

 

SU,

Wychowawcy kl

Październik

- Dzień Edukacji Narodowej połączone z świętem szkoły- krótka część artystyczna,

 

- Konkurs na najładniejszą dekorację jesienną wykonaną z darów jesieni: żołędzi, kasztanów, owoców i warzyw.

 

- 1 listopada- uporządkowanie zapomnianych grobów, zapalnie zniczy

 

SU, 

 

SU

 

 

SU, wychowawcy klas

Listopad

- Andrzejki- organizacja konkursów i wróż

 

SU

 

Grudzień

- Mikołajki- wizyta św. Mikołaja,

 

SU

 

Styczeń

- Bal karnawałowy,

SU

 

Luty

- Walentynki- poczta Walentynowa, -

 

SU

 

Marzec

- Dzień Kobiet- upominki dla wszystkich pań pracujących w szkole,  dzień w spódnicy lub sukience, konkurs na najsympatyczniejszą dziewczynę w szkole,

 

- Dzień Wiosny

SU

 

 

 

Współudział SU

 

Kwiecień

- Wielkanoc- uczniowie z SU ukrywają czekoladowe jajeczka w różnych miejscach szkoły. Podczas przerwy uczniowie klas 0- III oraz V- VIII udadzą się w poszukiwanie tych jajeczek. Znalazcy otrzymują tytuł "Mistrza w Poszukiwaniu Wielkanocnego Jajeczka".

 

- Dzień Zdrowia

SU

 

 

 

 

 

Klasa VI,             

 

Maj

- Tydzień Sportu- zawody sportowe,

 

- Dzień zdrowego odżywiania- robimy kanapki i sałatki

 n-l wych. fiz

wychowawcy klas

Czerwiec

- Dzień dziecka-

 

- wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

- uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/ 2021

SU