1. Kontakty z niebezpiecznymi treściami: Są to filmy, zdjęcia, teksty o charakterze pornograficznym, prezentujące przemoc, promujące zagrażające zdrowiu postawy i zachowania, tj. hazard, używki, anoreksję, uczestnictwo w sektach, itp. Część tych materiałów publikowanych jest w Sieci nielegalnie (pornografia dziecięca, rasizm), inne – mimo wysokiej szkodliwości dla najmłodszych internautów – publikowane są zgodnie z prawem. Wyniki badań z 2006 roku przeprowadzone przez Gemius i Fundację Dzieci Niczyje mówią same za siebie:  71% dzieci trafiło w Internecie na materiały pornograficzne (63% przypadkowo),  51% dzieci trafiło na materiały z brutalnymi scenami przemocy (61% przypadkowo),  Co czwarte dziecko deklaruje, że rodzice nigdy nie interesują się tym, w jaki sposób korzysta z Internetu,  Jedynie 10% dzieci deklaruje regularną opiekę rodziców podczas korzystania z Sieci.

2. Niebezpieczne kontakty: Wspomniane wcześniej badania i tutaj przynoszą niepokojące wyniki:  68% dzieci otrzymało propozycję spotkań od osób poznanych w Sieci,  45% dzieci korzysta z propozycji spotkań,  Jedynie co czwarte dziecko informuje rodziców o spotkaniach z osobami poznanymi w Sieci,  28% rodziców nie dostrzega żadnych zagrożeń dla dzieci korzystających z Internetu.

3. Uzależnienie od Internetu: Co dziesiąty internauta w Polsce to dziecko w wieku 7 – 14 lat. Ryzyko uzależnienia dotyczy szczególnie dzieci, gdyż z racji swojej niedojrzałości uzależniają się szybciej. Wielogodzinna, codzienna aktywność w Internecie zaburza rozwój dzieci, zwłaszcza w aspekcie kontaktów społecznych i może prowadzić do uzależnienia od tego medium.

4. Mobbing w Sieci: „Czyli znęcanie się psychiczne z użyciem tzw. nowoczesnych mediów. Do typowych zachowań mobbingowych w Sieci należą: zaczepki i prowokacje, oszukiwanie, doprowadzanie do konfliktu z innymi powodujące izolację od grupy, plotki i pomówienia, zawstydzanie, wyśmiewanie, upokarzanie, straszenie oraz grożenie. Niestety, dla zewnętrznych obserwatorów, w tym nauczycieli, rodziców, opiekunów mobbing w Sieci pozostaje „niewidoczny,” a brak wystarczających rozwiązań prawnych i systemowych nie pozwala skutecznie chronić bezpieczeństwa ofiar, a ich oprawców uczynić odpowiedzialnymi za swoje działania. A konsekwencje sieciowego mobbingu są poważne, a w wielu przypadkach dramatyczne. Nierzadko doprowadzają do całkowitego „wyniszczenia” ofiary, załamania psychicznego, depresji, a nawet prób samobójczych, czy samobójstw.” (cyt. z art. dr Anny Piekarskiej „Mobbing w sieci.”)


CÓŻ WIĘC ROBIĆ? W SZKOLE – W pracowni informatycznej i przy stanowiskach komputerowych w bibliotece szkolnej obowiązują, wywieszone regulaminy korzystania z Internetu, a nad ich przestrzeganiem czuwają nauczyciele. Prowadzone są też z uczniami  zajęcia profilaktyczne na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie.W DOMU – Dobrze jest spisać z dzieckiem umowę dotyczącą korzystania z Internetu (określić godziny, wybrane strony, ewentualne konsekwencje łamania spisanych zasad, itp.). Rodzic i dziecko powinni taką umowę podpisać; wskazane jest żeby taka umowa wisiała nad ekranem komputera – zawsze widoczna i ostrzegająca!


Pamiętajmy, że za działalność dzieci w Sieci ( właściwie to za zaniechanie nadzoru)  odpowiedzialność ponoszą przede wszystkim ich  rodzice! Pamiętajmy też, że największą cenę zawsze zapłacą dzieci – ofiary internetowych znajomości, uzależnienia, mobbingu!!!