Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego

Troszyn 3 74-505 Mieszkowice Tel: (91) 414-53-28 , fax - 914312950

Zgoda absolwenta na przetwarzanie danych osobowych

Przekazanie informacji przez absolwenta SP Troszyn jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, które  zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,Sukcesy i osiągnięcia absolwentów” – Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

………………………………………..

Data i podpis absolwenta