Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego

Troszyn 3 74-505 Mieszkowice Tel: (91) 414-53-28 , fax - 914312950

Programy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2013/2014

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Troszynie w roku szkolnym 2013/2014

 realizują program „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Jest to międzynarodowy program

edukacyjny dla szkół podstawowych, którego celem jest edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa

w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji. Głównym organizatorem akcji jest koncern Renault.

 Ponadto uczniowie klasy pierwszej biorą udział w realizacji programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”

jest to program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa

 najmłodszych uczniów klas podstawowych. Program przygotowywany jest przez firmę Maspex

oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

i nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.

Przygotowane książeczki mają za zadanie pomóc w przekazaniu dzieciom niezbędnej

wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i w domu. Zachęcamy do korzystania

z materiałów edukacyjnych „Klubu Bezpiecznego Puchatka” oraz do odwiedzenia strony internetowej

 www.bezpiecznypuchatek.pl , gdzie można znaleźć wszystkie niezbędne informacje na

temat programu oraz gry i materiały dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

 

                                                                                           Elżbieta Wojdak - koordynator programu