Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego

Troszyn 3 74-505 Mieszkowice Tel: (91) 414-53-28 , fax - 914312950
Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

Informacja dla Rodziców/Opiekunów Prawnych  dzieci z oddziału przedszkolnego

Szanowni Państwo

Od  19 kwietnia 2021r.  dzieci z oddziału przedszkolnego wracają do zajęć w trybie stacjonarnym. Obowiązuje dotychczasowy plan zajęć.


Autobus szkolny będzie kursował:
Kurzycko - 7.40
Kłosów - 7.45
Powrót dzieci: od poniedziałku do czwartku o godz. 13.30, natomiast w piątek godz. 13.00.

                                                                                                                                                                                                           J. Rydzak

 

 

 

Informacja dla ósmoklasistów i ich rodziców/opiekunów prawnych w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

 

Informujemy, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie  opublikowane są terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

Informacja ta jest dostępna pod linkiem:  http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-2021-2022/   

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych 

 

Biblioteka szkolna otwarta jest w dniach: wtorek, czwartek w godzinach 10.00 - 13.00. Zapraszamy uczniów klas IV - VIII do korzystania z niej z zachowaniem reżimu  sanitarnego (maseczka, odstęp 1,5m, dezynfekcja).

 

Jadwiga Rydzak  

 Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci z oddziału przedszkolnego  oraz klas I - III

  

Od 18 stycznia 2021r. dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I - III uczęszczają na zajęcia stacjonarne według dotychczasowego planu zajęć. Rozkład dowozu uczniów do szkoły pozostaje bez zmian. Powrót dzieci ze szkoły: poniedziałek - czwartek godz. 13.30, piątek godz, 13.00. 

Według wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I – III szkół podstawowych:

- rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

W poniższym linku znajdują się wytyczne MEiN, MZ i GIS:

https://sp1troszyn.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,24,708   

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SP Troszyn znajdują się w poniższyn linku: 

https://sp1troszyn.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,24,709  

Informacja w sprawie zgody na pomiar temperatury ciała ucznia

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni uczniów oddziałów I-III

W związku z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla klas I-III szkoły podstawowej (Organizacja szkoły, punkt 9), wydanymi w związku z powrotem uczniów oddziałów I-III do nauczania stacjonarnego od dnia 18 stycznia 2021 r., zamieszczony został poniżej formularz zgody rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała ucznia.

Wyrażenie przez Państwa tej zgody jest dobrowolne. W razie wyrażenia przez Państwa takiej zgody, pomiar ten będzie przeprowadzany termometrem bezdotykowym przez pracownika szkoły w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (np. kaszel, duszności) lub w przypadku złego samopoczucia sugerującego podwyższoną temperaturę ciała.

Wzór zgody: 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA UCZNIA

Wyrażam zgodę̨ na czas trwania stanu epidemii, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

na pomiar temperatury ciała mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………

                                                                              (imię̨ i nazwisko dziecka, klasa)

w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (np. kaszel, duszności) lub w przypadku złego samopoczucia sugerującego podwyższoną temperaturę ciała. Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę̨ działań́ prewencyjnych i zapobiegawczych związanych z ogłoszonym stanem epidemii. W przypadku temperatury ciała powyżej 37,5 stopnia Celsjusza może zostać ona odnotowana w rejestrze objawów chorobowych niezbędnym szkole do prowadzenia obserwacji pod kątem sytuacji chorobowej w szkole. 

 

                                                                                                                    …………………………………………………………….

                                                                                                                           (podpis rodziców/opiekunów prawnych ucznia)

 

 

Plan lekcji znajduje się w poniższym linku:

https://sp1troszyn.szkolnastrona.pl/p,712,plan-lekcji  

 

J. Rydzak

 

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

 
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do 30 grudnia 2020 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty: (proszę skopiować i wkleic do swojej przeglądarki)

www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/pieniadze-na-zakup-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej/

 

             

 Informacja dla uczniów/rodziców

 

W zakładce https://sp1troszyn.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,24,699  znajdują się zagadnienia dla uczniów/rodziców opracowane przez pedagoga szkolnego oraz Regulamin pracy zdalnej w SP Troszyn https://sp1troszyn.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,24,687