Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego

Troszyn 3 74-505 Mieszkowice Tel: (91) 414-53-28

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 590406
  • Do końca roku: 302 dni
  • Do wakacji: 113 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

 

Zapisy do oddziału przedszkolnego  i klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

  

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego  w Troszynie ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego  i klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022, które odbędą się w dniu 17 marca 2021 r. godz. 9.00 – 12.00

 

Obowiązek  odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego  -  rocznik 2015

Obowiązek szkolny  -  rocznik 2014


UWAGA: 

Zapisy odbywać się będą na podstawie dokumentu tożsamości dziecka (akt urodzenia dziecka albo książeczka zdrowia dziecka, PESEL, miejsce urodzenia, adres zamieszkania) w sekretariacie szkoły.

 

Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci młodsze rocznik 2016 (5-latki).

 

                                                                                                                                                                                          J. Rydzak

 


 

 Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych 

 

Biblioteka szkolna otwarta jest w dniach: wtorek, czwartek w godzinach 10.00 - 13.00. Zapraszamy uczniów klas IV - VIII do korzystania z niej z zachowaniem reżimu  sanitarnego (maseczka, odstęp 1,5m, dezynfekcja).

 

Jadwiga Rydzak 


 

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych 

 
 

Od dnia 01 lutego 2021 r. obowiązują zmiany w planie lekcji. Są one dostępne w planie opublikowanym w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły w zakładce Plan lekcji (https://sp1troszyn.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,416). 

 

                                  J. Rydzak

 

 


 

 Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci z oddziału przedszkolnego  oraz klas I - III

  

Od 18 stycznia 2021r. dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I - III uczęszczają na zajęcia stacjonarne według dotychczasowego planu zajęć. Rozkład dowozu uczniów do szkoły pozostaje bez zmian. Powrót dzieci ze szkoły: poniedziałek - czwartek godz. 13.30, piątek godz, 13.00. 

Według wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I – III szkół podstawowych:

- rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 

W poniższym linku znajdują się wytyczne MEiN, MZ i GIS:

https://sp1troszyn.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,24,708   

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SP Troszyn znajdują się w poniższyn linku: 

https://sp1troszyn.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,24,709  

 

Informacja w sprawie zgody na pomiar temperatury ciała ucznia

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni uczniów oddziałów I-III

W związku z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla klas I-III szkoły podstawowej (Organizacja szkoły, punkt 9), wydanymi w związku z powrotem uczniów oddziałów I-III do nauczania stacjonarnego od dnia 18 stycznia 2021 r., zamieszczony został poniżej formularz zgody rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała ucznia.

Wyrażenie przez Państwa tej zgody jest dobrowolne. W razie wyrażenia przez Państwa takiej zgody, pomiar ten będzie przeprowadzany termometrem bezdotykowym przez pracownika szkoły w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (np. kaszel, duszności) lub w przypadku złego samopoczucia sugerującego podwyższoną temperaturę ciała.

Wzór zgody: 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA UCZNIA

Wyrażam zgodę̨ na czas trwania stanu epidemii, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

na pomiar temperatury ciała mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………

                                                                              (imię̨ i nazwisko dziecka, klasa)

w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (np. kaszel, duszności) lub w przypadku złego samopoczucia sugerującego podwyższoną temperaturę ciała. Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę̨ działań́ prewencyjnych i zapobiegawczych związanych z ogłoszonym stanem epidemii. W przypadku temperatury ciała powyżej 37,5 stopnia Celsjusza może zostać ona odnotowana w rejestrze objawów chorobowych niezbędnym szkole do prowadzenia obserwacji pod kątem sytuacji chorobowej w szkole. 

 

                                                                                                                    …………………………………………………………….

                                                                                                                           (podpis rodziców/opiekunów prawnych ucznia)

 

 

Plan lekcji znajduje się w poniższym linku:

https://sp1troszyn.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,416  

 

J. Rydzak 

 


 
Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej
 
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do 30 grudnia 2020 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty: (proszę skopiować i wkleic do swojej przeglądarki)

www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/pieniadze-na-zakup-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej/

 

 


            

 Informacja dla uczniów/rodziców

 

W zakładce https://sp1troszyn.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,24,699  znajdują się zagadnienia dla uczniów/rodziców opracowane przez pedagoga szkolnego oraz Regulamin pracy zdalnej w SP Troszyn https://sp1troszyn.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,24,687